Skippon B.V.

Christiaan Huygensweg 3a
5151 DM Drunen
Tel.: 0416 – 355 700
info@skippon.nl

Previous slide
Next slide

Activiteiten:

Tracéstudies & engineering

Bij tracébepaling wordt het ontwerp gemaakt voor de ideale route van punt A naar punt B. Na het uitvoeren van een QuickScan volgen enkele routes met hierbij een risicoprofiel. Na overleg met de opdrachtgever wordt vervolgens één of meerdere routes uitgewerkt. Waarbij Skippon alle regie op zich neemt en de klant ontzorgt. Zaken waar onder andere naar wordt gekeken zijn overzicht monumentale panden / bebouwing, archeologiekaarten, flora & fauna, Niet Gesprongen Explosieven (NGE), etc. Daarnaast voert Skippon overleg met stakeholders, zoals gemeenten, particulieren en bedrijven. Verder kan Skippon direct de proefsleuven verzorgen om hiermee zoveel mogelijk graafschades te voorkomen en risico’s in uitvoering te beperken.

Proefsleuven

Om inzicht te krijgen in de ondergrondse infra maakt Skippon proefsleuven. Hiermee wordt de ondergrond onderzocht op kabels & leidingen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie ter plekke. Met het maken van proefsleuven worden ook graafschades voorkomen.

Inmeten van kabels & leidingen

Voor het inmeten van Kabels & leidingen maakt Skippon gebruik van zijn eigen landmeters met jarenlange ervaring. Hierbij worden kabels & leidingen zoveel mogelijk met open sleuf ingemeten. De landmeters houden hiervoor direct contact met de montageploegen in het veld. Hierdoor zijn de lijntjes kort en kan snel geschakeld worden.

Verwerken ingemeten data tot Autocad bestanden

De ingemeten date in het veld wordt verstuurd naar de medewerkers op kantoor die dit verder verwerken. Hierbij wordt de data uitgelezen en vervolgens verwerkt in Autocad met de juiste informatie en ondergrond (topografie, onderleggers) en ingediend bij onze opdrachtgevers of direct bij de nutsbedrijven.

Opstellen werk- en montage tekeningen t.b.v. aanleg ondergrondse infra

Voor de aanleg van ondergrondse infra maakt Skippon ook werk- en montagetekeningen. De overzichtstekeningen worden voorzien van stuklijsten, afmetingen en tekst wolken met aanvullende informatie zodat de ploegen in het veld precies weten wat er moet gebeuren. De foutmarge wordt hiermee verkleind en de ploegen in het veld kunnen sneller vooruit.